Herdenkingsplaquette geplaatst

Herdenkingsplaquette geplaatst

Op 2 mei 2022, 248 jaar nadat de Stichting Huybert van Olden is opgericht,  heeft het bestuur de officiële start van de bouw van het hofje gemarkeerd middels het plaatsen van een herdenkingsplaquette. Bij deze handeling waren de nazaten van de familie van Huybert van Olden (1691-1774) aanwezig. Tijdens een korte toespraak refereerde voorzitter Huib van Olden aan de historische opdracht die de familie in 1774 heeft gekregen en die thans kan worden ingevuld. Een gegeven waar de familie Van Olden trots op is. 

#

Meld u aan als belangstellende

Heeft u belangstelling voor een nieuwbouwwoning in het Huybert van Olden Hofje? Meld u dan aan als belangstellende. Na invullen van het formulier, ontvangt u op het door u aangegeven e-mailadres een bevestigingslink en na bevestiging een email met de inloggegevens voor uw persoonlijke account.

Aanmelden