Eerste modellen tuinontwerp

Eerst modellen tuinontwerp

Op basis van een gedegen analyse van binnentuinen in oude en meer recent gerealiseerde hofjes heeft landschapsarchitect Debie & Verkuijl een aantal modellen uitgewerkt waarvan er twee nader onderzocht zullen worden als basis voor de verdere uitwerking van het tuinontwerp. In beide modellen is het traditionele assenkruis, kenmerkend voor veel tuinen in hofjes, aanwezig. Een model wordt uitgewerkt op basis van meer klassieke architectuurprincipes. Het andere model betreft een uitwerking gebaseerd op “het perfecte vierkant”. Beide modellen zullen verder worden onderzocht en uitgewerkt tot een mooi ontwerp voor het Huybert van Oldenhofje.

1

Meld u aan als belangstellende

Heeft u belangstelling voor een nieuwbouwwoning in het Huybert van Olden Hofje? Meld u dan aan als belangstellende. Na invullen van het formulier, ontvangt u op het door u aangegeven e-mailadres een bevestigingslink en na bevestiging een email met de inloggegevens voor uw persoonlijke account.

Aanmelden