Eerste modellen tuinontwerp

Op basis van een gedegen analyse van binnentuinen in oude en meer recent gerealiseerde hofjes heeft landschapsarchitect Debie & Verkuijl een aantal modellen uitgewerkt waarvan er twee nader onderzocht zullen worden als basis voor de verdere uitwerking van het tuinontwerp.

Eerst modellen tuinontwerp

In beide modellen is het traditionele assenkruis, kenmerkend voor veel tuinen in hofjes, aanwezig. Een model wordt uitgewerkt op basis van meer klassieke architectuurprincipes. Het andere model betreft een uitwerking gebaseerd op “het perfecte vierkant”. Beide modellen zullen verder worden onderzocht en uitgewerkt tot een mooi ontwerp voor het Huybert van Oldenhofje.

1

Laatste nieuws

19-05-2023

Alle woningen zijn verhuurd.

02-12-2022

Op 12 juli 2022 heeft Patricia Debie van Debie & Verkuijl Landschapsarchitecten haar ontwerp voor...

30-08-2022

Er wordt hard gewerkt aan de bouw van het hofje. Het metselwerk is nagenoeg gereed en de eerste...